Doklady export

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ANS.Ucto 2.0.25.1

Popis

Nabídka export na dokladu slouží k vygenerování dokladu nebo označených dokladů do exportního souboru nebo více exportních souborů. K hromadnému exportu jsou určeny funkce v nabídce Nástroje -> Export.

  • Fiskál

Umožní vygenerovat txt soubor ve formátu pokladního bločku z kasy.

  • CSV

Umožní vygenerovat soubor ve formátu CSV. Obsahem souboru budou údaje položky dokladu. V nastavení je možné definovat, které údaje se mají do souboru exportovat.

V nastavení exportu je uložena cesta k exportovanému souboru a název exportovaného souboru. Pokud se v názvu souboru vyskytuje DDDDDDDDDD, bude tato sada znaků při exportu nahrazena číslem exportovaného dokladu. Pokud není tato sada znaků uvedena, bude se export provádět stále do stejného souboru a při exportu více dokladů se bude přepisovat.

Definice obsahu souboru se provádí pomocí tabulky funkcí (Číselníky -> Speciální číselníky -> Tabulka funkcí). Je potřeba založit tabulku funkcí s kódem funkce "doklady_export_csv". Tato funkce obsahuje položky funkce ve kterých je nadefinován filtr na dokladovou řadu a IČ. V údaji formulář je uložený odkaz na definiční soubor formátu exportovaných dat.

== Příklad definičního souboru

[Info]
Name=Exportni formular pro csv

[SuperHeader]
[SuperHeader]

[SuperFooter]
[SuperFooter]

[##footer##]
[##footer##]

[line_hl]
[UPOLOZKY]
ucet;stred;strana;mnozstvi;cena;
[line_hl]

[line]
CODES:vpol.ucet+esc+Str(vpol.stred,0,0)+esc+Str(vpol.strana,0,0)+esc+Str(vpol.mnozstvi,0,3)+esc+Str(vpol.cena,0,2);;
______________________________________________________________________________________________________________________________________
[line]

[line_end]
[]
[line_end]

Odkazy

Doklady

Popis prostředí

Hlavní strana