Pos

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Přehled

Tato stránka nebo odstavec nejsou kompletní.

Ovládání programu

Spuštění a ukončení

Prodej

Návrat = storno jednotlivé položky

Stav pokladny

Finanční pohyb

Uzávěrka - den

Uzávěrka - měsíc

Uzamknout pokladnu

Přehled dokladů

Storno = Storno celého dokaldu

Duplikace dokladu

Číselníky

Nastavení

Nastavení se nachází v následujících umístěních.

Nastavení aplikace
Je společné pro všechny pokladny a nachází se v hlavní nabídce správce pokladen Nástroje / Nastavení.
Nastavení pokladny (dokladové řady)
Je dostupné v kontextové nabídce dokladové řady ve správci pokladen. Kromě základních parametrů obsahuje i odkaz na profil pokladny.
Profil pokladny
Obsahuje klíčová nastavení jako vzhled, funkční klávesy a další parametry, určující chování pokladny. Lze definovat neomezené množství profilů, které lze ve přiřadit ke konkrétní pokladně. Profil lze vybrat a upravovat
  • V nastavení dokladové řady.
  • Pomocí tlačítka Nastavení na domovské stránce pokladny.
Nastavení periferií
Může být propojeno buďto s názvem počítače, nebo s konkrétní pokladnou (dokladovou řadou). Toto je učeno přepínačem, který lze editovat v nastavení periferií, a je uložen v nastavení pokladny. Nastavení periferií lze upravovat
  • V nastavení dokladové řady.
  • Pomocí tlačítka Nastavení na domovské stránce pokladny.

Dočasné odkazy

Tento odstavec obsahuje odkazy na nová témata, která čekají na doplnění kontextu, do kterého budou zařazena.

Propojení se samoobslužnou pokladnou TPiSCAN

Poukázky

Klávesnice na obrazovce

Protokol událostí

Typy zdrojových souborů

Odkazy

[Poslední změny]

[Všechny stránky]