ANS.Drivers

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Přehled

Knihovna ANS.Drivers umožňuje propojovat ​a​plikace An systems s různými periferiemi (platebními terminály, čtečkami čárových kódů, tiskárnami a dalšími). Obsahuje definici komunikačního rozhraní pro jednotlivé typy periferií a sadu standardních ovladačů. Umožňuje také vytváření vlastních ovladačů.

Konfigurace periferií

Každý ovladač musí mít ​unikátní název a při inicializaci zpracovává parametry, jejichž počet a pojmenování jsou specifické pro každý ovladač. Parametry ukládá aplikace jako text, který obsahuje jednotlivé údaje oddělené mezerou. Každá dvojice údajů je zpracovávána jako jeden parametr. První údaj obsahuje název parametru (začíná vždy znakem -), druhý jeho hodnotu. Obsahuje-li hodnota parametru mezeru, musí být uzavřena do závorek. Prázdná hodnota je reprezentována dvěmi uvozovkami. Příklad:

-Port COM1 -BaudRate 115200 -Separator "0D" -Description "Nějaký popis"

Ovladač může obsahovat uživatelské rozhraní pro konfiguraci parametrů.

Typy periferií

​​Typ
Popis​
Tiskárna Pokladní tiskárna (line printer), pro tisk textu s podporou řídících sekvencí.
Pokladní zásuvka ​Otevírání pokladní zásuvky.
Zákaznický displej Zařízení pro zobrazení textové informace zákazníkovi (typicky součást pokladny).
Čtečka čárového kódu
Váha
​Fiskální modul Zařízení pro fiskalizaci transakcí pokladny. Podporuje zamítnutí transakce i přepočet hodnot (typicky DPH) fiskálním modulem. Ovladač modulu zpravidla implementuje i funkcionalitu tiskárny, zákaznického displeje a pokladní zásuvky.
​Platební terminál Zařízení pro zpracování finančních transakcí prostřednictvím platebních karet včetně návratů a uzávěrek. Lze implementovat rozhraní pro zpracování mobilních plateb (pokud to platební terminál podporuje).

Odkazy

Seznam ovladačů

[Poslední změny]

[Všechny stránky]