Aplikace AN system - Instalace

Z AN Systems WIKI

Instalace

Tato stránka nebo odstavec nejsou kompletní.

Aktualizace

Pro část aplikací AN system je k dispozici instalátor. Jeho spuštěním se aktivuje průvodce, který by měl najít instalovanou aplikaci AN system a nabídnout její aktualizaci.

Pro všechny aplikace AN system jsou k dispozici distribuční balíčky v zip formátu. Aktualizace se v tomto případě provádí prostým přepisem souborů aplikace soubory z distribučního balíčku.

V obou případech lze provést aktualizaci jen tehdy, pokud není aplikace spuštěna, což může být problém zajistit u velkých instalací. Proto obsahují všechny aplikace AN system na platformě Engine možnost pozastavení.

Pozastavení aplikace

Pokud do adresáře aplikace AN system nakopírujete soubor s názvem Engine.exe.suspend, dojde do 30 vteřin k ukončení všech spuštěných instancí aplikace. Dokud bude tento soubor přítomen, nebude možné aplikaci AN system spustit a soubory pozastavené aplikace nebudou blokovány. Pozastavení aplikace lze tedy využít pro aktualizaci.

Odkazy

Aplikace AN system - Přehled

Hlavní strana