ANS WEB API

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání


Prehľad

Tento dokument slúži ako sprievodný dokument k technickej špecifikácií pre popis ANS Web Api, ktorá umožňuje načítavať a zapisovať dáta aplikácie skladového hospodárstva ANS, ako sú napr. artikle, ceny, stavy skladu, poprípade načítavať a zapisovať doklady ako sú napr. objednávky, rezervácie, dodacie listy.

API všeobecne, je rozhranie pre programovanie aplikácií. ANS API je postavené na REST architektúre umožňujúcej pristupovať k dátam a vykonávať operácie nad nimi, čítanie a zápis, a ďalej autentifikácie, filtrovanie, expandovanie, radenie, stránkovanie s využitím zabezpečeného šifrovaného spojenia HTTPS.

ANS WEB API podporuje generovanie swagger definície. Výhodou je jednoduchá integrácia ANS WEB API pomocou vygenerovaných knižníc, ktoré sú kompatibilné pre väčšinu projektov písaných rôznymi programovacími jazykmi. Dáta sú prístupné vo formáte json.

ANS WEB API poskytuje veľké množstvo možností, a preto sa v tomto manuály zameriame iba na najčastejšie používané témy. Ako presný popis možností ANS WEB API slúži technická dokumentácia.

ANS WEB API NIE JE URČENÁ AKO „REAL TIME“ DATABÁZA PRE TRETIE STRANY. PRE DOSIAHNUTIE ČO NAJRÝCHLEJŠÍCH ODOZIEV API ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ PRESNE CIELENÉ DOTAZY S VYUŽITÍM FILTROVANIA A EXPANDOVANIA AŽ NA ÚROVEŇ JEDNOTLIVÝCH PREMENNÝCH.

ANS skladové hospodárstvo používa v databázovom modeli prirodzený primárny kľúč, a preto vo väčšine prípadov nemá žiadny zmysel preberať a používať ID načítané cez WEBAPI.

Prehľad kanálov

Karta artikla/produktu (/api/Products)

Poukážky (/api/Vouchers)

Normy (/api/Norms)

Cenník (/api/ProductPrices)

Stav skladu artiklov (/api/ProductStocks, /api/ProductStockChars)

Adresár (/api/Partners, /api/Addresses)

Zjednodušené doklady (/api/SimpleDocuments)

Štandardné a chybové stavy

Odkazy

Autorizácia

Odporúčané synchronizácie dát

[Poslední změny]

[Všechny stránky]