Slevy na dokladu

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ANS.Ucto 2.0.33.1

Výpočet slevy na dokladu

Doklady které podporují práce se slevami, umožňují zadat slevu na položce dokladu nebo slevu a přirážku na dokladu, případně jejich kombinace. Slevu je možné zadat ručně, nebo využít nastavení číselníků pro automatické dotažení zákaznické ceny a slevy. Nejprve se vypočítává sleva na položce. Na položce je sleva vždy vyjádřena procentem a takto je vypočítaná. Následně se na takto vypočítanou cenu položky uplatní sleva na celý doklad. Pokud je hodnota slevy nebo přirážky na doklad zadána částkou, vypočítá se procentuální vyjádření této slevy, toto procento slevy se aplikuje na jednotlivé položky. Případný rozdíl mezi zlevněnou částkou a zadanou částkou slevy se započítá do poslední položky. Z tohoto zpracování jsou vyloučeny položky na kterých je artikl který je na skladu označen jako netto nebo položka na které je z ceníku dotažena cena označená jako netto. Netto artikl a ceny je možné zlevnit, pokud je nastaven způsob výpočtu slevy zlevnit vždy. Slevy se taky nepočítají na dokladech které jsou označeny jako importované. Přepočet slev se spouští při každém uzavření dokladu. Přepočet cen a slev je možné vyvolat tlačítkem Přepočet slev.

Základní vlastnosti

Pro využití slev jsou dostupné následující funkce:

-- na dokladech: slevy nebo přirážka procentem nebo částkou

-- na položkách: pouze slevy procentem nebo částkou.

Slevy jsou aplikovány na ceny v měně dokladu! Ceny v měně aplikace se neslevňují. Hlavním důvodem je dodací list, kde se využívají obě ceny (vlastní-skladová a prodejní). Přirážku lze zadat pouze na dokladu, na položce nemá logický význam.

Při kombinaci dokladové a položkové slevy se počítá nejprve položková sleva a z výsledku následně dokladová sleva (nejedná se o součet slev).

Příklad:  
Původní cena = 100,-
Položková sleva = 20% 	=> -20,-	(100-20%)
Dokladová sleva = 20%	=> -16,-	(80-20%)
Cena po slevách = 64,-

Přebírání dokladů se slevami

Při přebírání dokladů se slevami je nutné dodržet následující pravidla

- Přebírané dokladu musí mít shodnou měnu dokladu

- Přebírané dokladu musí mít shodný výpočet DPH (Daňový základ->Prodejní cena)

- Pro přebírání mezi dodacím listem a fakturou je potřeba převést ceny prodejní do cen vlastních. Proto je nutné použít přebírání mezi doklady, které tuto funkci podporuje, např. Fakturace z dodacího listu (Dodací list -> Faktura) SLEVY ()preber_37

Způsob výpočtu slevy

Slevy se počítají vždy z cen v měně dokladu (cizí měně, pokud je doklad ve vlastní měně má kurz 1).

Zásadní vliv na výpočet slevy má Způsob výpočtu slevy. Určuje systém výpočtu slevy a zda se bude sleva počítat z vlastní ceny dokladu (příjemky, faktury) nebo z prodejní ceny dokladu (zakázky, dodací listy). Vlastní cena je vždy ta cena, která vstupuje do účetnictví.

Na dokladech na kterých se mají počítat slevy, nesmí být vypnutý přepočet cena x množství.

Ruční zadávání slevy

Sleva na položce dokladu zadáním procenta

Sleva na položce dokladu vypočtením procenta

Sleva na dokladu zadáním procenta

Sleva na dokladu zadáním částky

Přirážka na dokladu zadáním procenta

Přirážka na dokladu zadáním částky

Dotažení zákaznické ceny a slevy

Definice ceníků

Definice slev

Odkazy

Doklady

Popis prostředí

Hlavní strana