Popis prostředí

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ANS.Ucto 2.0.25.1

Prostředí ANS

Umožňuje rychlý přístup do jednotlivých agend, jim příslušných dokladových řad, číselníků a k nastavení vzhledu účetnictví.Jednotlivé části navigátoru účetnictví jsou dále podrobně popsány v samostatných kapitolách.

Strom - stromová struktura systému

Strom účetnictví zajišťuje přístup ke všem instalovaným agendám, ke všem navedeným dokladovým řadám a tím i ke všem navedeným dokladům. Pomocí stromu budete mezi složkami účetnictví rychle přecházet

Agendy

Agenda je soubor dokladových řad , které spolu významově souvisejí (Banka,Odběratelé,Dodavatelé). Každá agenda obsahuje doklady přesně definovaného obsahu. Všechny informace v této kapitole jsou obecné a platí pro všechny Agendy. Informace o jednotlivých specifických vlastnostech jsou popsány zvlášť v kapitolách členěných podle typu agendy.

Dokladové řady

Všechny informace v této kapitole jsou obecné a platí pro všechny Dokladové řady. Informace o jednotlivých specifických vlastnostech jsou popsány zvlášť v kapitolách členěných podle typu agendy a dokladové řady.V rámci každé agendy jsou doklady rozčleněny do samostatných složek - dokladových řad.

Doklady

Jednotlivé účetní případy, sledující změnu struktury majetku společnosti a výsledku hospodaření podniku vstupují do účetnictví prostřednictvím dokladů. Příkladem dokladu je příjemka materiálu, odběratelská nebo dodavatelská faktura, bankovní výpis nebo pokladní doklad.

Údaje v dokladech

- Banka – název banky. Po stisknutí klávesy Insert v poli kód banky se nabídne pro převzetí údajů číselník Kód banky - Částka – zadejte částku dané položky nebo dokladu. Desetinná čísla můžete zadávat s desetinnou čárkou nebo tečkou. Po stisknutí Tab bude formát částky změněn podle nastavení v Nástroje, Nastavení, Prostředí, Windows. Částku je možné zadat se znaménkem minus. - Číslo výpisu, číslo příkazu – musí odpovídat dané dokladové eventuelně číselné řadě. Výpisy a příkazy mohou být naváděny s čísly mimo pořadí.

Údaje na položkách dokladů

- Vazba – pro každou dokladovou řadu je možné navézt různé typy nejčastěji používaných účetních vazeb. Každý typ je označen číslem. Při navádění položky dokladu pak stačí zadat číslo vazby a ostatní údaje se samy doplní. Pokud nezadáte žádné číslo musíte všechny údaje navést ručně. - P - Párování(ComboBox) – zobrazí se nabídka pro výběr párování, která umožní propojení údajů na již existující doklad:

1. Rok, agenda, doklad

2. Variabilní symbol

3. Adresa

4. Zrušení párování

5. Komplet párování

Odkazy

Ovládání programu

Hlavní strana