Pořízení nového dokladu

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ANS.Ucto 2.0.25.1

Základní popis

Poklepejte ve Stromu na požadovanou dokladovou řadu. V Seznamu vpravo se zobrazí všechny doklady dokladové řady v jednotlivých řádcích.

Tlačítka dokladu:

1. << >>, pomocí těchto tlačítek můžete prohlížet předchozí a následující doklady, tak jak jsou navedeny v seznamu dokladů aktuální dokladové řady. Pro výběr jiného dokladu stačí také změnit číslo dokladu v hlavičce.

2. ... – doplňující údaje. tyto jsou k dispozici je n na některých typech dokladů např. bankovní účty,bankovní příkazy pokladna atd. Můžete zde zadat číslo pobočky, inventární číslo z dokladové řady Inventární čísla v agendě majetek a osobní číslo z číselníku pracovníci.

3. Zapsat – aktuální údaje dokladu se uloží

4. OK – Aktuální údaje dokladu se uloží a zobrazí se seznam aktuální dokladové řady

5. Cancel – Údaje, které jste změnili nebudou uloženy Zobrazí se seznam aktuální dokladové řady.

- Aktivujte Seznam. Klikněte na okno Seznamu.

- Na Seznamu stiskněte tlačítko Insert. (nebo poklepejte na již existující doklad)

- Máte-li v rámci aktivní dokladové řady navedeny číselné řady, zobrazí se dialog pro výběr číselné řady, do které budete doklad navádět. Vyberte pohybem Šipkami číselnou řadu, do které doklad patří.

- Zobrazí se formulář pro navedení dokladu.

- Vyplňte údaje v hlavičce dokladu. Jako číslo dokladu se nabídne číslo navazující na předchozí doklady dané číselné řady. program nepovolí přepsat číslo dokladu, tak aby v dané číselné řadě vznikla mezera v číslování. Pokud zadáte číslo, které nenavazuje na předchozí doklad budete upozorněni, že zadané číslo neodpovídá aktivní dokladové řadě. Přepište číslo tak aby navazovalo na číslo posledního navedeného dokladu. Pokud vyplníte číslo již dříve navedeného dokladu, program automaticky zobrazí zadaný doklad.

- Vyplňte ostatní údaje v hlavičce dokladu. Mezi jednotlivými položkami se pohybujte klávesou Tab. Pro pohyb zpět klávesy Tab Shift. Vážně ty klávesy používejte a myš nechte pěkně odpočinout. Uvidíte, že vám to půjde rychleji.

- Všechny údaje je možno navést ručně. Údaje, které nejsou aktivní (jsou zobrazeny šedě) nelze změnit přímo v dokladu. Vlastnosti těchto údajů jsou nastaveny obecně pro danou dokladovou řadu. Vlastnosti neaktivních údajů lze změnit v nabídce Strom, Dokladová řada, Vlastnosti.

- Většinu údajů nemusíte vyplňovat ručně a můžete po stisknutí klávesy Ins použít číselník odpovídající dané položce. (např.IČO, adresa, pracovník, zakázka).

- Zobrazí se číselník, ze kterého můžete převzít přednastavené údaje. Vyberte Šipkami odpovídající položku číselníku a stiskněte tlačítko Převzít. Pokud vám žádný z nabízených údajů nevyhovuje, můžete položku v číselníku upravit po stisknutí tlačítka Upravit. Podrobnější práce s Číselníky je popsána v kapitole Číselníky.

- Některé údaje vám budou nabídnuty k výběru v podobě rozbalovacího menu, nebo tlačítek pro zaškrtnutí. Pokud máte aktivní rozbalovací menu, vybíráte pomocí Šipek, zaškrtávací políčko označujete klávesou Mezerník.

- Navedení vlastních položek dokladu. Položky dokladu je možné navádět buď ručně nebo párováním.

1. ruční navedení položky – aktivujte seznam položek doklad. Na Seznam se dostanete jako vždy pomocí klávesy Tab. Vlevo od seznamu položek svítí žlutý trojúhelník označující aktivní položku. Stiskněte klávesu Ins. Zobrazí se formulář pro zadání nové položky. Vyplňte údaje. Pokud chcete navést další položku stiskněte tlačítko Zapsat. Položka se uloží a vy můžete navést novou položku. Nová položka vám nabídne všechny údaje předchozí položky kromě částky, která zůstane nulová. Novou položku můžete navést s využitím údajů již dříve navedených položek. Na seznamu položek dokladu vyberte Šipkami požadovanou položku. Zobrazí se údaje formulář položky dokladu. V liště nahoře je nadpis, který označuje, že se jedná o opravu položky. Pokud stisknete tlačítko Nová, zobrazí se formulář s údaji vyplněnými podle předchozí položky, jen cena je nulová. Nadpis v horní liště ukazuje, že se jedná o novou položku.

2. párování položek – stiskněte tlačítko P (párování) – zobrazí se nabídka pro výběr párování, která umožní převzetí údajů z již existujícího dokladu. Např při navádění položky bankovního výpisu můžete přes párování najít fakturu, která se k dané platbě vztahuje a převzít z ní údaje. Párování se pak projeví na zůstatcích saldokonta.

Odkazy

Doklady

Hlavní strana