An system

Z ANS WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ANS.Ucto 2.0.25.1

Přehled

Tato stránka nebo odstavec nejsou kompletní.

Ovládání programu

Ovládání programu předpokládá znalost práce v prostředí MS WINDOWS. Nemáte-li ani základní zkušenosti s prací v tomto prostředí ( MS WORD, MS EXCEL atd. ), doporučujeme prostudovat si nejdříve základní příručku k WINDOWS nebo absolvovat kurz pro práci v MS-WINDOWS. Seznámení s prací v prostředí MS WINDOWS není předmětem této dokumentace.

Číselníky

Údaje, které se při pořizování dokladů, příjemek, účetních dokladů, pokladních dokladů atd. stále opakují, a je neefektivní je vždy znovu zapisovat, jsou uloženy v jednotlivých číselnících. Přebíráním správně vyplněných údajů z číselníků se rovněž eliminuje možnost překlepů a tím zavádění chyb do systému. Příkladem číselníku je adresář, číselník skladových artiklů nebo číselník středisek.

Agendy

Rozčlenění informačního systému AN system do jednotlivých agend slouží k získání větší přehlednosti a strukturování systému. Jednotlivé agendy jsou také často využívány různými uživateli podle pracovního zařazení (skladníci, účetní, prodavači, obchodníci, management). V systému jsou jednotlivé agendy pojmenovány zástupným symbolem, který je využíván i ve filtrech vyhodnocení. Jednotlivé agendy jsou např.: S - Sklad, U - Účetnictví, P - Pokladna, B - Banka, M - Majetek, Z - Zákaznický systém...

Doklady

IS AN systems je dokladově orientovaný. Tzn. že jednotlivé finanční a skladové pohyby, sledující změnu struktury majetku společnosti a výsledku hospodaření podniku vstupují do systému prostřednictvím dokladů. Příkladem dokladu je příjemka materiálu, příjemka zboží, odběratelská nebo dodavatelská faktura, bankovní výpis nebo pokladní doklad, zakázka odběratele nebo objednávka na dodavatele. Jednotlivé doklady podle typu jsou účtované nebo neúčtované.

Saldokonto

Saldokonto v systému ANS představuje virtuální soubor všech dokladů zachycující pohledávky a závazky včetně průběhu jejich likvidací. Zobrazení dokladů v saldokontu je závislé na nastavení typu ůčtu v účetním rozvrhu.

Párování

Jednou z dalších funkcí, která výrazně zefektivní práci s účetnictvím je párování, přebírání dokladů bez nutnosti opakovaného vystavování. Párovací doklad je možné vybrat přes adresář, saldokonto nebo přes účetní osnovu.

Automatické operace

Nastavení aplikace

Tato nabídka obsahuje širokou škálu základních obecných nastavení celého systému, jeho funkcí a vzhledu. Nabídka je dostupná z Menu/Nástroje/Nastavení

Vyhodnocení

Integrovanou součástí informačního systému AN system je vyhodnocení (reporting) údajů uložených v databázi. Vyhodnocení je možné spouštět nad celou databází nebo z jednotlivých dokladových řad a číselníků. Vyhodnocení jsou dostupná v Html tiskovém formátu nebo ve struktuře pro přenos do MS Excel. Generování vyhodnocení probíhá na základě uživatelského nastavení parametrů. Předvolené parametry jednotlivých vyhodnocení je možné ukládat ve formě soukromých nebo sdílených snímků sestav.

Tiskové funkce

Tiskové funkce slouží pro nadefinování nových, případně změněných tiskových sestav pro tisk dokladů na základě: Parametrizovatelné tiskové formuláře, možnosti vkládání kódu - kousku programu v každé funkci a určení tiskové sekce, která bude tištěna. Kód je možné vložit zvlášť pro doklady a zvlášť pro položky, je zde možné nastavit nový obsah tištěných proměnných.

Funkce a sady funkcí

Funkce a sady funkcí slouží k definování uživatelských nabídek v programu.

Dočasné odkazy

Tento odstavec obsahuje odkazy, které prozatím nelze zařadit jinam.

Tiskové formuláře dokladů

Řešení problémů s odesíláním emailů z aplikace

Odkazy

[Poslední změny]

[Všechny stránky]